Geslaagde Kick off Party Pius Park Partners

Donderdag 21 september 2017

Na in maart de intentieverklaringen te hebben ondertekend en in juni een bijeenkomst te hebben gehad hoe verder was het deze donderdag zover. De eerste bijeenkomst na de vakantie om het Pius Park inhoud te geven. Na de kennismaking en de elevator pitches zijn de werkgroepen aan de slag gegaan om gegevens uit te wisselen en een vergadering te plannen.

 

De partners van het Pius Park zijn actief rondom Het Bouwens en Piushof en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontmoeting en ontwikkeling van inwoners uit Panningen maar ook van de andere kernen. De partners van het Pius Park willen gezamenlijk werken aan een optimaal woon-, werk- leef- en sportklimaat in Peel en Maas. Deze samenwerking richt zich op het uitbreiden en vernieuwen van aanbod, multifunctionele gebiedsontwikkeling, onderlinge versterking en het verder invulling geven aan de maatschappelijke rol.

 

Kortom, het Pius Park investeert in een vitale gemeenschap waar iedereen gebruik van kan maken.