Nieuwe activiteit Pius Park “Thoes ontmoete”

Iedere laatste woensdag van de maand “THOES ONTMOETE”

Tijdstip van 15.00 tot 17.00 uur

Doelstelling Thoes ontmoete:
‘Thoes ontmoete’ wordt een sociale activiteit met een lage instapdrempel die voor iedereen toegankelijk is. De primaire doelstelling is om mensen uit hun isolement te halen, ongeacht, geslacht, leeftijd, religie en/of evt beperking. Hierbij wordt rekening gehouden met de dementerende bewoners van de Zorggroep.

Vaste gestelde datums, woensdagen:
Aftrap 22 mei, 26 juni, 21 augustus, 25 september, 23 oktober, 27 november, 25 december.

24 juli vervalt ivm bouwvak vakantie.