TV Grootveld nieuwe partner Pius Park

24 januari was het zover, TV Grootveld heeft zich als partner aangemeld bij het Pius Park. De tennisclub verheugt zich op een vruchtbare samenwerking net als alle andere partners.

Achter de schermen wordt er volop gewerkt aan de herinrichting van het gebied en nieuwe samenwerkingsvormen en waarschijnlijk op korte termijn een open dag.