Hét leef- en sportpark van en voor iedereen.

Wat in maart 2017 begonnen is met meer samenwerking tussen sportverenigingen onderling is uitgegroeid tot een
samenwerking met het hele gebied. Onderwijs, Wonen Limburg en de Zorg zijn aangesloten en zijn net als de sportverenigingen en sportaccommodaties belangrijke partners.

Er is kennis gemaakt met de aangrenzende buurtverenigingen die net als de partners gebruik gaan maken van het Pius Park. Alle partijen leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het Pius Park tot een optimaal woon- werk- en leefklimaat (Het Goede Leven) in Peel en Maas.

Samen werken aan een toekomstbestendig sport- leer- en beweegaanbod, dat is afgestemd op de vraag en behoefte van de gebruikers. De verder vorm te geven samenwerking richt zich op vernieuwing van het aanbod, communicatie,
gebiedsontwikkeling, onderlinge versterking toekomstig bestaansrecht en het verder invulling geven aan de lokaal
maatschappelijke rol. Pius Park wordt daardoor ontwikkeld tot een leer- leef- beweeg- sportpark voor iedereen waarin ontmoeten centraal staat!

Nieuws
Vlekkenplan Pius Park
18 september 2019
Vlekkenplan Pius Park

Ontwikkeling Pius Park

Piushof
Piushof
Ondertekening intentieovereenkomst
Ondertekening intentieovereenkomst
Bijeenkomst 13-01-17: Sport in de veranderende maatschappij
Bijeenkomst 13-01-17: Sport in de veranderende maatschappij