Ontmoeten en verbinden!

Op 21 februari 2024 en 06 maart 2024 hebben er twee mooie goed bezochte bijeenkomsten plaatsgevonden.

De eerste bijeenkomst had als doelstelling elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen en met elkaar in een ontspannen sessie van gedachten te wisselen over de samenwerking op het Pius Park. Dit gebeurde met een drietal activiteiten. De activiteiten “Over de streep”, verbindingen leggen op basis van het parkplan en speeddaten brachten al snel een positieve swung op gang. In alle openheid werd er met elkaar gesproken, naar elkaar geluisterd en ontstonden er al snel nieuwe ideeën en verbindingen. Een mooie en sfeervolle avond!

De tweede bijeenkomst had als doel verder te gaan met de opbrengsten van de eerste bijeenkomst en uiteindelijk meer focus aan te brengen in de mogelijkheden tot samenwerking op korte termijn. Hiervoor werd de participatiearenatechniek toegepast. In een plenair gedeelte werd de doelstelling van de avond toegelicht en was er een mogelijkheid om de opbrengst van de eerdere bijeenkomst verder aan te vullen. Hierna werd in twee groepen een aantal onderdelen van de toekomstige samenwerking verder op inhoud en met meer focus besproken. Dit gebeurde ook in een goede en open sfeer.

Uiteindelijk hebben de twee bijeenkomsten geleid tot een aantal concrete afspraken en suggesties voor de komende periode. Samenwerking op kortere termijn wordt mogelijk geacht ten aanzien van de organisatie van activiteiten, het verstevigen van de communicatie, het verkrijgen van inzicht in elkaars huisvesting, het gezamenlijk inkopen van bijvoorbeeld energie en het meedenken over de toekomstige organisatie. Het hebben van realistische doelstellingen en de juiste professionele ondersteuning in de komende periode kwam op meerdere momenten als opmerking terug.
Op basis van de reacties na afloop kan geconcludeerd worden dat de extra gezamenlijke sessies duidelijk toegevoegde waarde hebben gehad. Beide avonden waren goed bezocht. Er was een open en positief constructieve sfeer. En een mooie basis gelegd om samen verder op pad te gaan richting een formele vorm van samenwerking. Alle Piuspark partners ontvangen nog een schriftelijke terugkoppeling van de sessies met daarin wat uitgebreider verwoord wat de afspraken zijn.

Beide avonden werden afgesloten met een hapje en een drankje, een uiting van een gezamenlijke blik op een toekomst van samenwerken!

Dank aan de organisatoren voor de prima organisatie en vooral ook dank aan alle Piuspark partners voor hun constructieve en positieve bijdragen!

Het kernteam Pius Park

Sofi 1

meer nieuws

Tennisvereniging Grootveld krijgt vier padelbanen

vier padelbanen Pius Park

“Pretpark voor jong en oud”

Pius Park voor jong en oud De inclusieve inrichting van het Pius Park in Panningen…

Werk achter de schermen

In 2025 gaat het Pius Park op de schop. We starten met het omvormen van…